Change language to English

Группа компаний "МЕДО`НОС"
ул. Парижской Коммуны, 82, г. Александрия
Кировоградская область Украина, 28000
Телефон +38(05235)7-66-22
Мобильный +38 050 939 19 18
Эл.адрес: office@medonos.in.ua

Group of companies "MEDO`NOS"
82 Paryzkoi Komuny Str. Oleksandriya
Kirovohrad region, Ukraine, 28000
Phone: +38(05235)7-66-22
Mobile: +38 050 939 19 18
E-mail: office@medonos.in.ua

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЧЕЛОВОДОВ

Уважаемые пчеловоды, по многочисленным просьбам ваших коллег из разных регионов Украины, разъясняем Вам информацию, касательно уплаты налогов от пчеловодческой деятельности. В связи с изменениями в налоговом кодексе Украины смотреть ст.165.1.24, просим Вас обратить внимание на документы которые будут оформляться при покупке мёда: (далее текст будет идти на украинском языке).
Стаття 165.1.24. Податкового Кодексу України (діє з 2013 року)
доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України (2768-14 ) для ведення:
садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.
Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.
При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва)її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок, зазначених в абзацах другому та третьому цього підпункту. Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки.
Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.
Форма довідки встановлюється у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу для податкових декларацій.
При продажу власної продукції тваринництва груп 1-5 (мёд входит в 4 группу УКТ ЗЕД розділ № 1), 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (2371а-14), отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати(1147*100=114700грн.), встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.
У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим підпунктом розмір, то фізична особа зобов’язана надати органу державної податкової служби довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, то такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах; (Підпункт статті 165.1.24 пункту 165.1 статті .